Yin yoga

Yin yoga är en återhämtande och terapeutisk yogastil som handlar om att stilla kroppen och sinnet. Principerna är hämtade från traditionell kinesisk medicin, med asanas som hålls under längre perioder.

Yin yoga kännetecknas av passiva positioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro. Vi vill komma åt kroppens fascia (bindväv), istället för musklerna. Detta uppnås genom att inte gå så djupt i stretchen och genom att hålla positionen en längre stund. Stort fokus ligger på området runt höfter och ländrygg. Dessa är särskilt rika på fascia och lagrar enligt yogafilosofin mycket fysiska såväl som emotionella spänningar.

När passar yin yoga?

Yin yoga passar alla. Med hjälp av props, olika hjälpmedel såsom filtar och bolster, kan du anpassa positionerna efter dina egna förutsättningar. När du har långvarig stelhet och smärtproblematik i kroppen, känner dig trött, överstimulerad, har humörsvängningar, mycket tankar som snurrar, känner ett behov av att fylla på med energi och/eller har för mycket energi.

Fördelar med Yin Yoga

  • Stillar kropp och sinne
  • Kompletterar övrig yogapraktik och träning
  • Enkelt att utföra, passar alla
  • Mycket avslappnande
  • Minskar stress och oro
  • Bidrar till en större medveten närvaro
  • Ökar rörligheten i leder
  • Skapar ett inre lugn
  • Ökar flöde av energi och livskraft, prana

Hör av dig

Välkommen och höra av dig om du är intresserad och vill veta mer om mina erbjudanden